My diagnosis

การวินิจฉัยของมะเร็งเต้านม

สิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมในระยะแพร่กระจายนั้น จำเป็นที่จะต้องมีความรู้เพื่อทำความเข้าใจผลการวินิจฉัยของมะเร็งเต้านมและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อทำการรักษา รวมไปถึงการพูดคุยปรึกษากับแพทย์เพื่อหาตัวเลือกในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายคืออะไร?

มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเป็นมะเร็งที่ลามจากเต้านมไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย1,2 เนื้องอกที่แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นนั้นจะเรียกว่าเป็นระยะแพร่กระจาย1,2

นอกจากนี้แล้วมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายยังสามารถเรียกได้ว่า มะเร็งเต้านมระยะที่ 41

การวินิจฉัยของมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายหมายถึงอะไร?

แม้ว่าคุณจะเคยได้รับการรักษามะเร็งเต้านมมาก่อน แต่เซลล์มะเร็งเต้านมบางส่วนยังอาจกลับมาได้อีก นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณได้รับการรักษามะเร็งในครั้งแรกไม่เหมาะสมหรือไม่ได้ดูแลรักษาตัวเอง แต่ต้องบอกว่าผู้ที่เคยเป็นมะเร็งเต้านมนั้นสามารถกลับมาเป็นได้ใหม่หรือเกิดอาการกำเริบได้ทุกเมื่อ

มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายจะต่างจากมะเร็งเต้านมในระยะแรกๆ เนื่องจากมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้1 การรักษาจะชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็งและอาจทำให้มะเร็งหยุดชะงักไปสักระยะ1,2

การตรวจเพื่อวินิจฉัยและดูการดำเนินโรค

หน้าที่แรกของแพทย์คือทำความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็งของคุณให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นประเภทของมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย อาการมะเร็งเต้านม และตำแหน่งการแพร่กระจายของมะเร็งเต้านมในร่างกาย1,2 ซึ่งจะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ1,2,

การทดสอบประเภทต่างๆ มีดังนี้:

การตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการ - เป็นการทดสอบเลือด ปัสสาวะ หรือของเหลวอื่นๆ ในร่างกาย

กระบวนการถ่ายภาพ - มีอยู่หลายประเภทซึ่งช่วยในการตรวจจับตำแหน่งและขนาดของเนื้องอก เช่น CT Scan และ MRI Scan มะเร็งเต้านม

การตรวจเนื้อเยื่อ - เป็นการตัดเนื้อเยื่อจากเนื้องอกไปตรวจรหัสพันธุกรรมของเซลล์มะเร็ง

สำหรับการทดสอบนั้นจะแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับสัญญาณโรคและอาการของคุณ ประวัติการเป็นมะเร็งเต้านม และระเบียบการในแต่ละโรงพยาบาลที่คุณเข้ารับบริการ1.

ในการรักษาอาจมีการส่งตรวจและสแกนสำหรับการวินิจฉัยลักษณะก้อนเนื้อมะเร็งเต้านมหลายครั้ง เพื่อดูการดำเนินโรคเป็นประจำ ซึ่งสามารถตัดสินได้ว่าการรักษาของคุณมีประสิทธิภาพและเนื้องอกยุบตัวลง (อาการทุเลาลง) หรือหยุดเติบโต (อาการคงที่) หรือจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาเนื่องจากเนื้องอกเติบโตขึ้นอีกครั้ง (ระยะเจริญเติบโต)

มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายมีกี่ประเภท?

รหัสพันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงในเซลล์มะเร็งเต้านมจะเป็นตัวกำหนดประเภทของมะเร็งเต้านม รหัสพันธุกรรมหลักๆ สองประเภทเป็น Human epidermal growth factor receptor (HER2) และ Hormone receptors (HR) ซึ่ง Hormone receptors ทั้งสองชนิดที่มีความสำคัญต่อมะเร็งเต้านมคือ Estrogen receptors (ER) และ Progesterone receptors (PR)

เมื่อทราบรหัสพันธุกรรมแล้ว ก็จะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

มะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายนั้นมีทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ได้แก่1,2,3:

HR-positive, HER2-negative

เป็นรูปแบบทั่วไปของมะเร็งเต้านมที่พบได้ในผู้ป่วยจำนวนสองในสามของผู้ป่วยทั้งหมด3.

HR-negative, HER2-positive

เมื่อเซลล์มะเร็งเต้านมสร้างโปรตีน HER2 มากเกินไป เซลล์มะเร็งจะเติบโตเร็วกว่าเซลล์ปกติ รวมถึงเติบโตเร็วกว่าเซลล์มะเร็งอื่นๆ อีกด้วย รูปแบบนี้เรียกว่ามะเร็งเต้านมประเภท HER2 บวก มะเร็งเต้านมประมาณ 15-20% เป็นประเภท HER2 บวก

HR-positive, HER2-positive

เป็นมะเร็งที่มีทั้ง HER2 และตัวรับฮอร์โมน

HR-negative, HER2-negative (หรือที่เรียกว่า triple-negative)

เป็นมะเร็งที่ไม่มี HER2 หรือ Estrogen receptors และ Progesterone receptors ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมประมาณ 10-20% เป็นมะเร็งเต้านมประเภท triple-negative

แม้คุณจะเป็นมะเร็งเต้านมระยะแรกและได้รับการตรวจแล้ว แต่การตรวจสอบสถานะของ HER2 และ HRนั้นอาจต้องทำซ้ำอีกครั้ง เนื่องจาก HER2 และ HR มักมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมะเร็งเต้านมกลับมากำเริบ

ตำแหน่งที่เกิดทั่วไปและอาการของมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

ความสำคัญในการวินิจฉัยของมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย คือ การค้นหาตำแหน่งที่เซลล์มะเร็งแพร่กระจายไป หรือจุดที่เกิดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ซึ่งช่วยให้แพทย์สามารถยับยั้งผลกระทบของการแพร่กระจายมะเร็งได้อย่างดี เช่น การสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกหากมะเร็งแพร่กระจายไปยังกระดูก

ตำแหน่งที่เกิดทั่วไปของมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจายส่วนใหญ่จะอยู่ที่กระดูก ตับ ปอด และสมอง1,2 อย่างไรก็ตาม เซลล์มะเร็งเต้านมไม่มีรูปแบบการแพร่กระจายที่เฉพาะเจาะจง แต่ละกรณีจะแตกต่างกัน1
วิธีสังเกตอาการมะเร็งเต้านมเบื้องต้นนั้น สามารถตรวจเช็กได้จากตำแหน่งของการแพร่กระจาย

 • สมอง
 • ปอด
 • ตับ
 • กระดูก
 • สมอง

  อาการจะมีความแตกต่างกันตามบริเวณของสมองที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็ง อาการที่คุณสามารถตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ ปวดหัว คลื่นไส้ เหนื่อยล้า ไม่มีแรง มึนงง สูญเสียความทรงจำ มีปัญหาการพูด และชัก1,2

 • ปอด

  บางครั้งเซลล์มะเร็งเต้านมจะแพร่กระจายไปยังปอดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างผ่านทางระบบเลือดหรือน้ำเหลืองอาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่ หายใจไม่สะดวก ไอ เจ็บปวด และเบื่ออาหาร1,2,4

 • ตับ

  หากมะเร็งเต้านมแพร่กระจายไปยังตับ คุณอาจมีอาการเจ็บปวด คลื่นไส้ เบื่ออาหาร สะอึก ดีซ่าน อ่อนเพลีย และคันผิวหนัง1

 • กระดูก

  มะเร็งกระดูกจากการแพร่กระจายเป็นตำแหน่งที่พบบ่อยของอาการเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งและมักเกิดขึ้นประมาณสองในสามของผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะแพร่กระจาย

  คุณอาจมีอาการเจ็บปวด กระดูกหักเนื่องจากกระดูกมีความอ่อนแอลง กระดูกสันหลังถูกกดทับ โลหิตจาง และเหนื่อยล้า1

หากมีอาการผิดปกติไปจากเดิม ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเกินไป

 

 

แหล่งอ้างอิง

 1. National Breast Cancer Foundation Australia (2019). Stage 4- Metastatic Breast Cancer. Retrieved from https://nbcf.org.au/about-national-breast-cancer-foundation/about-breast-cancer/stages-types-treatment-breast-cancer/stage-4-metastatic-breast-cancer/ Accessed February 12, 2019.
 2. Australian Government Cancer Australia (September 2017) Metastatic Breast Cancer. Retrieved from https://breast-cancer.canceraustralia.gov.au/types/metastatic-breast-cancer Accessed February 12, 2019.
 3. Howlader, N et al. (2014) US Incidence of Breast Cancer Subtypes Defined by Joint Hormone Receptor and HER2 Status. JNCI 106 (5): 1-8.
 4. National Cancer Institute (2019). Breast Cancer Treatment -Patient Version. Retrieved from https://www.cancer.gov/types/breast/patient/adult/breast-treatment-pdq Accessed February 6, 2019.